AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce hostila mezinárodní seminář ke zjišťování výsledků vzdělávání

Ve středu 29. března 2017 uspořádala Česká školní inspekce ve spolupráci se Stálou mezinárodní konferencí inspektorátů mezinárodní odborný seminář zaměřený na problematiku zjišťování výsledků vzdělávání inspekčními institucemi. Seminář byl určen pracovníkům inspekčních orgánů, tvůrcům vzdělávacích politik, výzkumníkům i odborníkům z praxe. Zúčastnilo se ho téměř  70 hostů z Belgie, Francie, Německa, Irska, Skotska, Kypru, Estonska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Portugalska, Itálie, Srbska, Švédska, Albánie, Turecka, Ukrajiny i České republiky. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se semináře zúčastnil náměstek ministryně Stanislav Štech, který přednesl také úvodní slovo.
 
Na semináři za Českou školní inspekci vystoupil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, který představil koncept zjišťování výsledků vzdělávání v kontextu dalších činností a aktivit úřadu. Na téma využití indikátorů pro zjišťování výsledků vzdělávání následně promluvil programový manažer výsledků vzdělávání z nizozemské inspekce Bruno Vreeburg, hlavní francouzský školní inspektor Marc Foucalt pak pohovořil například o přidané hodnotě gymnázií. Zkušenosti s hodnocením vzdělávacích výsledků ve Skotsku pak představily vedoucí školní inspektorka pro základní vzdělávání Sadie Cushley a vedoucí školní inspektorka pro střední vzdělávání Carol McDonald.
 
Na tento seminář pak ve čtvrtek 30. března 2017 navázala série workshopů, kde se živě diskutovalo nejenom o sběru, využití a zveřejňování dat týkajících se výsledků vzdělávání, ale také o dalších formách a metodách inspekční činnosti v jednotlivých státech.