AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce nabízí školám přehledné reporty

Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol směřující ke zvyšování kvality vzdělávání a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy nově nabízí mateřským, základním a středním školám k využití tiskové sestavy – reporty, které poskytují detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé České republiky. S účinností k 11. květnu 2017 tak mají mateřskézákladní a střední školy v informačním systému České školní inspekce InspIS DATA k dispozici následující sadu reportů:

  • Kriteriální hodnocení školy (MŠ, ZŠ, SŠ)
  • Materiální a prostorové podmínky školy (MŠ, ZŠ, SŠ)
  • Porušení předpisů (MŠ, ZŠ, SŠ)
  • Výsledky testování prováděného Českou školní inspekcí

 

Více informací o reportech České školní inspekce je k dispozici zde