AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce nabízí školám užitečné informační systémy

V rámci projektu NIQES vyvinula Česká školní inspekce několik informačních systémů, z nichž některé mohou být využívány také přímo jednotlivými školami. Jde o systémy „rodiny“ InspIS (inspekční informační systém), přičemž k využití školám Česká školní inspekce nabízí zejména následující moduly: Inspis SET – testovací aplikace, InspIS ŠVP – systém pro práci se školními vzdělávacími programy a Inspis PORTÁL – webová platforma pro prezentaci školy.

InspIS SET

Tento systém byl vyvinut jako univerzální elektronická platforma pro ověřování výsledků žáků, a to v jakémkoli ročníku, v jakémkoli předmětu či gramotnosti, na základních, středních i vyšších odborných školách. Kromě státem prováděného výběrového testování, které každoročně realizuje Česká školní inspekce, mohou tento testovací systém využívat jednotlivé školy pro realizaci vlastního elektronického testování pro své potřeby, na základě rozhodnutí ředitele školy či dle potřeb konkrétních pedagogů. Součástí systému je také veřejná databanka testových úloh, do níž mají školy přístup a z níž si mohou příslušné testové úlohy pro vlastní testování vybrat. Česká školní inspekce tuto databanku postupně naplňuje (aktuálně přes 12 tisíc úloh). Testové úlohy však do databanky mohou přímo vkládat také školy, případně lze provést testování na testových úlohách připravených konkrétním učitelem pro konkrétní testovanou skupinu. Systém je doplněn také o testovací aplikaci určenou speciálně pro tablety a chytré mobilní telefony nejčastěji používaných platforem. 

Vstup do systému: https://set.csicr.cz

InspIS ŠVP

Tento systém by měl školám posloužit při tvorbě a administraci školních vzdělávacích programů. Jde
o aplikaci, jejímž prostřednictvím lze komfortně a efektivně vytvořit a následně spravovat školní vzdělávací program. Systém uživatele při tvorbě školního vzdělávacího programu systematicky vede, zajišťuje formální náležitosti dokumentu, pomocí předdefinovaných kontrolních vazeb napomáhá zajistit soulad školního vzdělávacího programu s povinnými položkami a dalšími předepsanými parametry dle příslušného rámcového vzdělávacího programu. Aby bylo možné školní vzdělávací program v systému efektivně spravovat a v případě potřeby jej také komfortně modifikovat, je třeba jej do systému nejprve vložit. S tím je spojena jistá práce, která se však školám násobně vrátí při následných činnostech vykonávaných již přímo v systému. Systém také vygeneruje hotový školní vzdělávací program ve standardní grafické podobě, případně do dokumentu zakomponuje také prvky vizuální identity školy. V systému mohou na tvorbě a správě školního vzdělávacího programu efektivně spolupracovat všichni určení pracovníci dané školy.

Vstup do systému: https://inspis.csicr.cz

InspIS PORTÁL

Tento webový portál na jednom místě shromažďuje užitečné a co možná nejkomplexnější informace o školách zapsaných ve školském rejstříku, od mateřských škol až po konzervatoře či vyšší odborné školy, od škol veřejných přes školy soukromé až po ty zřizované církvemi. Stačí jen zadat požadovaná kritéria a InspIS PORTÁL nabídne přehled všech dostupných škol, které odpovídají zadaným požadavkům. Souhrnné základní informace jsou navíc doplněny také o inspekční zprávy ČŠI. Základní podmínkou vyhledávání je vyplnit do formuláře „druh školy“. To znamená, že v přednastaveném seznamu je nutné zaškrtnout, zda uživatele zajímají například školy mateřské nebo základní. Vyhledávání je vhodné místopisně upřesnit podle kraje, města/obce, případně ulice. V  systému InspIS PORTÁL lze využívat i pokročilé filtry, jako např. velikost školy, bezbariérový přístup, dopravní dostupnost, roční školné, výuka cizích jazyků či přítomnost specialistů. Filtry lze libovolně přidávat, ubírat i kombinovat. Po vyplnění formuláře InspIS PORTÁL vygeneruje přehled všech škol, které odpovídají zadaným parametrům. Kromě základních informací o škole, jako je adresa, kontakty či odkaz na webovou prezentaci školy, je zde zobrazena také charakteristika školy či poskytovaného vzdělání a další specifika a zajímavosti. Tyto údaje zadávají do systému samy školy, a to na základě dobrovolnosti. Vždy tedy záleží na tom, jak pečlivě a zodpovědně k zadávání údajů do systému ředitelky a ředitelé konkrétních škol přistoupí. Mnozí z nich nahrávají do inspekčního portálu i výroční zprávy školy, školní vzdělávací programy, rozvrhy hodin apod. Správně a úplně vyplněné položky portálu by měly být dobrou vizitkou každé školy s cílem poskytovat veřejnosti co nejúplnější informace. Z pochopitelných důvodů nemůže Česká školní inspekce za obsah zadávaný přímo jednotlivými školami ručit, přesto budou uvedené informace průběžné sledovány a na případné chyby budou školy upozorňovány. Tento systém bude samozřejmě nejužitečnější ve chvíli, kdy jednotlivé profily vyplní co největší množství škol. Proto i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek vyzval ředitelky a ředitele, aby údaje za svá zařízení do systému zadali.

Vstup do systému: https://portal.csicr.cz