AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce jednala se zástupci zřizovatelů

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se na ústředí České školní inspekce konalo společné jednání školských komisí Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR s vedením České školní inspekce. V úvodu jednání ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys představili členům komisí pohled České školní inspekce na kvalitu a efektivitu počátečního vzdělávání nahlíženou optikou vzdělávacích výsledků dětí a žáků včetně faktorů a systémových rizik, které tyto výsledky ovlivňují. V průběhu více než dvouhodinového společného jednání pak byla podrobně diskutována aktuální vzdělávací témata a opatření, jako jsou jednotné přijímací zkoušky, povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku, vzdělávání dětí mladších 3 let, revize rámcových vzdělávacích programů, pregraduální i další vzdělávání pedagogických pracovníků, společné vzdělávání, konkurzy na ředitele škol a školských zařízení, financování regionálního školství nebo zkušenosti zřizovatelů škol s prací České školní inspekce.