AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

Vzdělávací program pro učitele ZŠ: Inspirace k podpoře čtenářské gramotnosti s využitím úloh PIRLS

V návaznosti na obdobně koncipované vzdělávací programy, které byly v letech 2017 a 2018 zaměřeny na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření PISA 2015 a TIMSS 2015 ve výuce a které absolvovaly již téměř čtyři tisíce pedagogů, připravila Česká školní inspekce další vzdělávací program pro učitele základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jehož smyslem je přiblížit pedagogům uvolněné úlohymezinárodního šetření PIRLS 2016, poskytnout jim náměty pro jejich využití ve výucepodpořit mezioborový rozvoj čtenářských dovedností žáků.

Mezinárodní šetření výsledků žáků poskytují důležité a využitelné informace o výkonnosti vzdělávací soustavy České republiky ve srovnání s množstvím dalších zemí a ekonomik světa. Úlohy, které jsou při mezinárodních šetřeních používány, mají významný didaktický potenciál, díky kterému je možné s těmito úlohami pracovat i přímo v rámci výuky ve školách. Nový vzdělávací program České školní inspekce nabízí učitelům hlubší porozumění záměrům a konstrukci testových úloh a poskytne jim řadu námětů i tematických příkladů právě pro využití těchto uvolněných úloh ve vzdělávacím procesu. Součástí vzdělávacího programu je pak také seznámenínovými přístupy a aktivitami směřujícími k podpoře čtenářské gramotnosti (dílny čtení, čtenářské kontinuum) a vzájemné spolupráci učitelů (kolegiální podpora učitelů). Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET v modulu školního testování.

Na každý seminář se může přihlásit i více pedagogů z jedné školy (aprobace učitelů není podstatná, čtenářské dovednosti by měly být rozvíjeny napříč vzdělávacími obory).

Účast na semináři je zcela zdarma.

Jednodenní semináře (9:00–15:00) pro skupiny max. 15 účastníků se od února 2019 do dubna 2019 uskuteční ve většině krajských měst České republiky.

Pozvánky jsou školám v jednotlivých krajích zasílány také adresně prostřednictvím e‑mailové zprávy, a to vždy s několikatýdenním předstihem před prvním termínem konání vzdělávacího programu v daném regionu.

V případě zájmu o účast prosíme o zaslání níže uvedených informací na e-mailovou adresu registrace@csicr.cz.

Do zprávy prosím uveďte:

  • název školy,
  • jméno, příjmení (případně titul) účastníka(ů),
  • e-mail,
  • termín a místo vybraného semináře (viz přehled termínů v příloze).

 

Česká školní inspekce účastníky dle zaslaných informací zavede do informačního systému InspIS, odkud jim bude zasláno heslo pro přihlášení (uživatelským jménem bude e-mailová adresa účastníka). Následně budou registrováni v systému InspIS E-LEARNING přímo do kurzu, na nějž se přihlásili, a na jejich e-mail jim bude zaslána notifikace, která zároveň slouží jako potvrzení registrace. Prostřednictvím odkazu v zaslané notifikaci bude možné vstoupit přímo do daného kurzu, kde účastníci naleznou anotaci vzdělávacího programustudijní materiály.

V případě dotazů prosím využijte systém InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI, nebo e-mail Martina.Pechova@csicr.cz.

Rámcový program a místa a termíny konání jsou k dispozici v příloze.