Informační systém InspIS PORTÁL

Informační systém InspIS PORTÁL na jednom místě shromažďuje nejrůznější užitečné informace o školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, od mateřských škol až po konzervatoře či vyšší odborné školy, od škol veřejných přes školy soukromé až po ty zřizované církvemi.

Stačí zadat požadovaná kritéria a InspIS PORTÁL nabídne přehled všech dostupných škol či školských zařízení, které odpovídají zadaným filtrovacím podmínkám. Vyhledávat je možné nejen pomocí základních filtrů, jakými jsou např. druh školy/školského zařízení nebo geografické parametry, ale také s použitím pokročilých filtrů, jako např. velikost školy/školského zařízení, bezbariérový přístup, dopravní dostupnost, roční školné, výuka cizích jazyků či přítomnost specialistů. Po vyplnění formuláře InspIS PORTÁL vygeneruje přehled všech škol/školských zařízení, které odpovídají zadaným parametrům, a uživatel si následně může zobrazit detailní profil těchto škol/školských zařízení. Tyto souvislosti jsou přehledně zobrazeny v tomto prezentačním videu.

Kromě základních informací, jako je adresa, kontakty či odkaz na webovou prezentaci, je zobrazena také charakteristika školy/školského zařízení či poskytovaného vzdělávání a další specifika a zajímavosti. K dispozici jsou tak informace např. o zaměření, speciálně vybavených učebnách, specifických akcích školy/školského zařízení, zapojení do projektů či mezinárodní spolupráce, způsobech hodnocení, výuce cizích jazyků, specifických formách poskytované podpory, ICT vybavenosti nebo způsobech informování rodičů. Mnohé školy/školská zařízení publikují v InspIS PORTÁL také své školní vzdělávací programy, výroční zprávy, rozvrhy hodin, seznamy kroužků a další užitečné dokumenty.

Základní informace se automaticky kopírují ze školského rejstříku a systémů České školní inspekce, podrobnosti o své charakteristice, výuce či aktivitách do systému zadávají přímo jednotlivé školyjednotlivá školská zařízení.

Česká školní inspekce průběžně vyzývá ty subjekty, které dosud svůj profil nevyplnily nebo které jej neudržují aktuální, aby tak učinily, a podpořily tak maximální užitečnost systému InspIS PORTÁL pro veřejnost.