AKTUALITY

» Zobrazit všechny články z rubriky

ČŠI připravuje databázi tisíců testových otázek

Přibližně deset tisíc validovaných testových otázek z různých oblastí a pro různé ročníky studia v rámci základního i středního vzdělávání – takový je cílový stav banky testových úloh, které Česká školní inspekce vytváří v rámci inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Odborné i laické veřejnosti se tak dostane do ruky užitečný nástroj k elektronickému ověřování úrovně získaných vědomostí a dovedností v příslušných vyučovaných předmětech či podpory a dosažené úrovně ve vybraných gramotnostech. Kdykoliv a bezplatně.


Centrální databáze testů je rozdělena na dvě části. První, neveřejná, slouží výhradně pro potřeby inspekčních šetření ČŠI. Tisíce otázek jsou ale již nyní k dispozici ve veřejné části katalogu, který je určen školám, jednotlivým pedagogům, ale také přímo žákům a jejich rodičům. Úlohy i připravené testy je možné využít v rámci školní výuky, učitelem zadané domácí přípravy nebo třeba tehdy, chce-li rodič sám ověřit míru vědomostí svého dítěte. V současné době převažují ve veřejné databázi testy z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka, postupně ale přibývají i otázky z dalších předmětů – např. biologie, zeměpisu, dějepisu či chemie. Zdaleka nejde jen o otázky s výběrem jedné správné odpovědi – v některých otázkách žák vybírá správnou odpověď, jindy sám zapisuje výsledek, případně doplňuje odpovědi do textu. Některé otázky jsou také doplněny obrázkem, poslechem či videoukázkou.

Vstup do modulu domácího testování je k dispozici v systému InspIS SET (dostupné na adrese https://set.csicr.cz).


ČŠI při sestavování a formulování otázek a testových úloh spolupracuje s řadou externích odborníků a autorů, kteří se problematice testování dlouhodobě věnují a s tvorbou úloh mají letité zkušenosti. Část testových otázek je také získávána z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS), které v ČR realizuje právě ČŠI, část úloh poskytl CERMAT v rámci aktivní spolupráce s inspekcí.
I samy školy nabízejí vlastní úlohy a testy. Každá z testových otázek je před samotným zařazením do centrální databáze ještě inspekcí zkontrolována tak, aby se eliminovaly případné nepřesnosti a nejasnosti v zadání.