školská rada

Školská rada pracuje ve složení:

Mgr. Radovan Netušil - zřizovatel,

Mgr. Petra Odstrčilová - zástupkyně pedagogů, předsedkyně školské rady,

paní Petra Rohovská - zástupkyně rodičů.

Na členy školské rady se můžete obracet s návrhy, podněty, stížnostmi a připomínkami, které se vážou k činnosti a chodu školy.