Výlet do kravína 8. 9. 2021

Ve středu 8. 9. 2021 třídy Motýlků, Ježků a Sluníček pod záštitou Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů navštívily zdejší kravín. Děkujeme za možnost kravín navštívit a dozvědět se spoustu nových informací. Dětem se prohlídka líbila.