Ježci

Školní rok:      2018 – 2019      

S úsměvem jde všechno lépe.

Charakteristika třídy

Třída Ježků se nachází v 1. budově v 1. patře. V měsíci září bylo do naší třídy zapsáno 24 dětí. Z toho 14 chlapců a 10 dívek. Třída je určena pro vzdělávání předškoláků. Je zde vzdělávána dívka se zrakovým postižením a chlapec s PO. Odklad školní docházky má 8 dětí.
Třída je rozdělena na koutky, kde si děti hrají a vzdělávají se. ( Pro holky – kuchyňka, kočárky, pro kluky – autíčka a konstruktivní hry, výtvarný koutek a čtenářský koutek). Nově se zde nachází i lehárna pro třídu Ježků, kde děti dodržují klidový režim. Zakoupen interaktivní stolek.
Ranní svačina je od 8:30 hod do 9:00 hod. Děti mají svačinu připravenou na tácu, každý si vezme talíř a obslouží se. Na oběd a odpolední svačinu je jídelna společná pro třídu Ježků a Motýlů . Také umyvárna a toaleta je společná. Děti jsou vedeny k hygieně.
O čistotu v 1. budově se stará jedna provozní pracovnice. Svačiny a obědy vydává jedna kuchařka.
V tomto školním roce pracujeme dle  ŠVP – ,,Smrček“. TVP každé třídy je v souladu s tímto ŠVP.

Učitelky:            Stanislava Karrasová

                          Miloslava Suková

Asistentka:        Jana Machačková

 Telefon:             482 345 604

Sdílej