Motýli

Školní rok:      2018 – 2019

Motýl je krásný, když rozevře křídla, ale je zranitelný jako dětská duše.

My chceme, aby naši „Motýlci“ jen zářili.

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

       Třída Motýlů se nachází na 1. budově mateřské školy. Pro letošní rok je přihlášeno 16 dětí ve věku 3-5 let, převažují chlapci. Většina dětí k nám přišla ze tříd Berušek a Hvězdiček, pouze několik dětí je nových.

        Ráno si děti hrají, po přivítání v komunitním kruhu následuje pohybová chvilka, říkadla a hry se zpěvem. Svačina je v 8:30 ve třídě Motýlů – děti si přinášejí nádobí i jídlo na svá místa a samostatně si nabírají pomazánky, ovoce apod. Potom probíhá další společný program ve třídě a pobyt venku. Po obědě, který je v 11:15 hod., děti odpočívají při pohádce. Odpolední svačinu stejně jako oběd mají děti připravenou ve třídě Ježků. Za teplého počasí se odpolední hry odehrávají na zahradě. Od 15:00 hodin jsou děti spojené ve třídě Berušek.

       Pracujeme podle ŠVP Smrček, který podporuje všestranný rozvoj dětí, samostatnost a dobré vztahy k ostatním dětem.

 

Učitelka:     Zdenka Petráková

Asistentka: Dana Zatloukalová

Telefon:       482 345 604