Zápis dětí do MŠ od září 2018

Zápis

dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Bílého 24 s nástupem od září 2018

 proběhne elektronicky - viz informace na www.zapisdoms.brno.cz

 

Uskuteční se v těchto termínech:

- 3. 4. - 1. 5. 2018 - elektronické vyplnění  Přihlášek o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

                              - vyplněnou Přihlášku je nutné vytisknout a nechat potvrdit dětským lékařem.

 

- Vydávání Přihlášek v MŠ ( pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu ): 17. 4. -  úterý:  13.00-14.00 hod.  

                                             - k vyplnění Přihlášky v MŠ sebou přineste kartičku pojištěnce (dítěte)

 

 -  Přijímání Přihlášek v MŠ:

                            2. 5. 2018 – středa:     13.00 - 15.30 hod.

                       +   3. 5. 2018 – čtvrtek:      7.00 - 10.00 hod.

- ke kontrole Přihlášky nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz (- případně platný doklad o trvalém bydlišti)

 

- Výsledky rozhodnutí budou přístupné od  9. 5. 2018  -  (případná změna termínu - viz zapisdoms.brno.cz)