Zápis dětí do MŠ od září 2017

Zápis

dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Bílého 24 s nástupem od září 2017

 proběhne elektronicky - viz informace na www.zapisdoms.brno.cz

 

Uskuteční se v těchto termínech:

- 18. 4. - 14. 5. 2017 - elektronické vyplnění  Přihlášek o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

                              - vyplněnou Přihlášku je nutné vytisknout a nechat potvrdit dětským lékařem.

 

- Vydávání Přihlášek v MŠ ( pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu ): 10. 5. -  středa:  13.00-14.00 hod.  

                                             - k vyplnění Přihlášky v MŠ sebou přineste kartičku pojištěnce (dítěte)

 

 -  Přijímání Přihlášek v MŠ:

                          15. 5. 2017 – pondělí:    7.00 - 10.00 hod.

                       + 16. 5. 2017 – úterý:     13.00 – 16.00 hod.

- ke kontrole Přihlášky nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz (- případně platný doklad o trvalém bydlišti)

 

- Výsledky rozhodnutí budou přístupné od  22. 5. 2017