Úvod

Mateřská škola Brno, Bílého 24,

příspěvková organizace

 

Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - střed,

Dominikánská 2/264, Brno 601 69

 

Adresa: Mateřská škola Bílého 24, Brno 602 00

Ředitelka školy:  Magdalena Marušová

E-mail:  msbileho@seznam.cz

Telefon: 543 242 916

IČ:  70888019, DIČ: 70888019

- nejsme plátci DPH

Datová schránka: t8d9v3

Č.ú.:  Sberbank.cz - 4010043379/6800 

Provozní doba MŠ:  6.45 - 16.30 hod.

 

KDE NÁS NAJDETE

 

Naše mateřská škola (trojtřídní) je umístěna v jedné z nejčistších částí města Brna – v Masarykově čtvrti, v prostředí zeleně – parků, hřišť a lesa, což se výrazně odráží v celém výchovném procesu. Je to dvouposchoďová budova (rekonstruovaná rodinná vila) v tiché ulici s přilehlou zahradou standardně vybavenou dvěma pískovišti, hracími kouty a houpadly. V každém podlaží jsou prostory pro jednu věkově smíšenou třídu (tj. děti od 3 do 6, v případě odkladu povinné školní docházky do 7 let) – třída, šatna, hygienické zařízení  a přípravna (výdejna) stravy. Kapacita MŠ je 70 dětí. Stravu dovážíme ze Školní jídelny Pellicova.

Děti žijí většinou v rodinách s dobrým sociálním i materiálním zabezpečením a rodiče nabízí dětem široké možnosti vzdělání i vyžití. Také spolupráce naší MŠ se ZŠ nám. Míru a Lerchova, SPgŠ, Centrem volného času na ulici Helceletova, knihovnou J. Mahena a dalšími subjekty přináší dětem mnoho podnětů a inspirací.

Kolektiv zaměstnanců tvoří ředitelka školy a 5 učitelek s dostatečně dlouhou praxí, zkušenostmi, s velkou obětavostí a opravdovým zájmem o práci s dětmi i pro děti a 3 provozní pracovnice. MŠ se zaměřuje na ucelený harmonický vývoj osobnosti každého dítěte - estetickou výchovu, seznamování s přírodou, rozvoj poznání i logického myšlení a také v MŠ realizujeme program prevence vad výslovnosti hlásek s individuální odbornou logopedickou péčí.