Údaje o MŠ

 

Přijímání dětí do MŠ:

Zápis do MŠ probíhá po projednání se zřizovatelem v měsíci dubnu-květnu a informace o něm bývají vyvěšeny na budově MŠ, na vývěskách v okolních obchodech a u dětské lékařky. V případě volné kapacity MŠ mohou být děti ve věku od 3 do 7 let přijímány i během školního roku. Rodičům je nabídnuta možnost adaptace dle individuálních potřeb dítěte. V MŠ máme všechny třídy věkově smíšené, což umožňuje dětem snazší adaptaci – v jedné třídě mohou být umístěni sourozenci, kamarádi či děti, které se znají.

Přijímání dětí do MŠ upravuje zvláštní směrnice se stanovenými kritérii přijetí.

 

Obvyklý denní program:

Spontánní hry - uplatňované v dopoledních i v odpoledních hodinách dávají dostatečný prostor pro

                            individuální péči.

Řízené činnosti – skupinové i individuální činnosti během dopoledne (s využitím celého denního

                            režimu k individuální práci s dětmi)

Pohybové aktivity – ve třídě během her a ranního cvičení, při pobytu venku (využití zahrady,

                            blízkého hřiště, přírody), během celého dne jsou zařazovány pohybové chvilky.

Odpočinek, spánek – podle individuálních potřeb dítěte.

Všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem a potřebám dětí.

Péče o děti se speciálními potřebami zahrnuje zejména zvýšenou individuální péči a v nutných případech i bližší spolupráci s dětskou lékařkou či Pedagogicko-psychologickou poradnou.

 

Provoz MŠ:  6.45 - 16.30 hod.

 

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018:   350,- Kč / měsíc

 

Stravné:   celodenní ( ranní svačina, oběd a odpolední svačina )  -    33- Kč,      ( 3-5 leté děti )

                                                                                                       -    36,- Kč      ( 6 leté děti )