Zájmová činnost

 

Logopedickou prevenci realizujeme v průběhu celého dne - odbornou individuální péči provádí  pí. uč. Mgr. Dana Košťálová v rámci MŠ 1x týdně v ranních nebo odpoledních hodinách - po předchozím projednání s rodiči a po provedeném výběru dětí s vadami výslovnosti.

 

Ekologie je součástí každodenního pobytu venku, ale i přímé vzdělávací práce pedagoga, včetně některých akcí školy, které tyto prvky zahrnují (např. sběr papíru, PET lahví, péče o okolní živou i neživou přírodu, ŠvP,..)

 

Škola plavání a Sportík (netradiční cvičení) – organizujeme v rámci nadstandartní předškolní přípravy se smluvními organizacemi mimo budovu školy z důvodu menších prostor využitelných k pohybovým aktivitám dětí.

 

Keramický kroužek zajišťujeme v odpoledních hodinách ve spolupráci s SCVČ Helceletova, kde mohou děti plně využít k rozvoji své zručnosti a tvořivosti veškeré vybavení.