Organizace dne

6.00 - 8.00 

scházení dětí, spontánní hra

8.00 - 9.30

řízené aktivity, ranní cvičení, výchovně vzdělávací činnost, didakticky zacílené činnosti, individuální vzdělávací práce s dětmi s odkladem školní docházky

8.30

hygiena, svačina

9.30 - 11.30

pobyt venku

11.30 - 12.00

hygiena, oběd

12.00 - 14.15

hygiena, odpočinek, náhradní "nespací" aktivity

14.15 - 14.30

hygiena, svačina

14.30 – 16.00

odpolední zájmové činnosti