Šablony III

Projekt:

ŠABLONY III PRO MŠ HOLEDEČ

je spolufinancován Evropskou unií

 

Příjemce dotace: Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020761

Období realizace: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2023

Výše dotace: 227 806,- Kč

 

Projekt je zaměřen na:

personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a spolupráci s veřejností.

Soubory ke stažení