Obecná charakteristika školy

Mateřská škola vznikla v roce 1964  sloučením obcí Vranovice a Kelčice. Zřizovatelem mateřské školy je obec Vranovice-Kelčice.

Od 1. 1. 2003 je příspěvkovou organizací jako právní subjekt. Ředitelkou mateřské školy je Bc. Jana Dostálová.

Budova MŠ byla postavena v roce 1928 " Tato školní budova byla postavena péčí občanů kelčických ke vzdělávání a mravní výchově mládeže, k duchovnímu a k hmotnému pokroku národa českého roku 1928 - v desátém výročí národní samostatnosti státu československého, kdy byl jeho hlavou první president a osvoboditel T. G. Masaryk " tak zní slova na pamětní desce při vstupu do budovy školy.

Děti jsou přijímány do mateřské školy ze dvou obcí Vranovice-Kelčice a Dobrochov, kde není mateřská škola. Kapacita mateřské školy je 25 dětí, jsme tedy jednotřídní mateřská škola.

Mateřská škola leží uprostřed obce Kelčice blízko komunikace a v okolí školy jsou rodinné domy, pole, hřiště pro děti a Motorest - kulturní zařízení.

Filozofií mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Vytváříme stimulující prostředí, které vychází z individuálních potřeb dětí, jejich rozvojových předpokladů  s optimálně stanoveným programem. Do popředí stavíme dítě s jeho přirozenými potřebami a subjektivním pocitem životní pohody, který si uvědomuje podle míry své zralosti.

Součástí budovy je i přilehlá přírodní zahrada, která má rozlohu 850m2. Tuto přírodní zahradu využíváme ve všech ročních obdobích, je místem k odpočinku, ale i prostorem pro dětské hry a zároveň je i učebnou pod širým nebem, kde děti vnímají přírodu všemi smysly současně.