Školní vzdělávací program

Celý program směřuje ke splnění konkretizovaných očekávaných výstupů, které rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí.

Třídní vzdělávací program "Svět kolem nás" - témata a podtémata:

 

Září - Rodina a mateřská škola

Poznáváme se

Co kdo dělá

Domácí mazlíčci

Říjen – Plody podzimu

Zvířátka v lese

Ovoce a zelenina

Lesní rostliny

Listopad - Koloběh života

Hrátky se vzduchem – počasí

Den a jeho části

Roční období

Prosinec – Předvánoční těšení

Mikuláš a čert

Stromeček pro zvířátka

Vánoce

Leden - Když je (není) bílá peřina

Ptáčci u krmítka

Vodní kouzla

Krmíme zvířátka

Únor - Zimní nástrahy

Lidské tělo

Maškarní rej

Sportujeme

Březen - Poznáváme okolí

Květiny na jaře

Škola

Naše město

Duben - Na statku

Velikonoce

Užitková zvířata

Jak co roste

Květen - Na louce a u vody

Život u vody

Broučci a motýli

Vyrábíme z lásky

Červen - Naše planeta

Česká republika

Letíme, jedeme, plujeme

Exotická místa a zvířata