Historie naší mateřské školy

Počátky Mateřské školy v Dobrovského ulici se datují již od roku 1928, kdy bylo rozhodnuto o její výstavbě. Na úhradu stavebních nákladů přispěla Spořitelna města a také rodina Eitingonová.

Otevření této školy, pojmenované Masarykova Mateřská škola, datujeme od počátku 20. století.

„Budova jest ze všech stran obklopena zahradou, jest tam velké, stinné hřiště, nízký basén pro osvěžení dětí v horkých dnech, byty pro učitelku i opatrovnici.“ .“ (citace z kroniky školy, 1947, Albína Navrátilová, str. 4)

Stavbu navrhoval stavitel Josef Hrouda. Funkce budovy byla předem dána a tak vycházela vstříc požadavkům pro provoz mateřské školy.

Historie Mateřských škol v Roudnici nad Labem započala již na konci 19. Století, kdy zde byla v roce 1888 zřízena první soukromá Mateřská škola již postaveném domku – adaptovaném pro účely mateřské školy. „Návštěva dítek v této první městské mateřské škole byla mimořádně vysoká. Nemohly býti přijaty všechny přihlášivší se dítky, ač by je matky byly rády ponechaly pod dohledem vedoucí učitelky, aby se nez obavy o své miláčky mohly věnovati svým pracím. Jednalo se většinou o děti z Bezděkova, kde bydleli většinou dělníci, řemeslníci a živnostníci, rodiny s větším počtem dětí. Proto rozhodla se městská rada se starostou. Josefem Kobrem v čele, otevříti ještě jedno oddělení Mateřské školy přímo na Bezděkově.(citace z kroniky školy, 1947, Albína Navrátilová, str. 1)
V první světové válce byly všechny školy i školky zabrány k účelům vojenským. (citace z kroniky školy, 1947, Albína Navrátilová, str. 2)

ŘEDITELKY PŮSOBÍCÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • Albína Navrátilová Od 28. 10. 1928
 • Plimeková Růžena Od 25. 7. 1932
 • Vysoká Marie Od 1. 6. 1929
 • Štěpánková Jarmila Od 1. 4. 1955
 • Johanovská Marie Od 20. 4. 1953
 • Drbová Helena Od 1. 9. 1969 Mateřská Dovolená
 • Hrabová Eva Od 1. 9. 1971 /Drbová Helena Od 1. 9. 1969 Mateřská dovolená/
 • Drbová Helena 0d 1. 9. 1972
 • Hrabová Eva Od 1. 9. 1976
 • Reifová Eva Od 1. 9. 1977
 • Němcová Jana Od 1. 9. 1979
 • Moloslava Kolková 1. 4. 1982
 • Cymbrylová Eva Od 2. 6. 1990
 • Dvořáková Jaroslava Od 1. 9. 1999 /Krulíková/
 • Bílková Petra Od 8. 11. 2010
 • Mgr. Zuzana Francová Od 1. 1. 2013


Budova mateřské školy je patrová, v současné době má dvě třídy v přízemí, dále jsou zde šatny a sociální zázemí pro děti i personál. V prvním patře se nachází ložnice dětí, sociální zařízení, ředitelna a kancelář vedoucí stravování. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí – mladší – Berušky a starší – Sluníčka. Každá třída i ložnice je dostatečně prostorná, vyhovuje skupinovým i individuálním potřebám dětí.

Dle hygienických požadavků je ve třídě Berušek umístěno 21 dětí a ve třídě Sluníček 24 dětí.
Obě třídy jsou vybaveny vhodným dětským nábytkem, hračkami, didaktickými pomůckami, tělovýchovným nářadím a náčiním.
Ke škole patří velká zahrada a dvě pískoviště. Zde se nachází zahradní skluzavka dřevěné konstrukce, houpačky, panel na košíkovou, domeček pro děti, zahradní altán na ukládání hraček a prolézačky.
MŠ je od roku 2005 příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je město Roudnice nad Labem.

MŠ postupně procházela několika rekonstrukcemi.

Za působení ředitelky Cymbrylové se vybudovalo nové sociální zařízení v prvním patře budovy; zde se původně nacházel byt.

Během působení ředitelky Krulíkové se pokládalo linoleum v ložnici dětí, na schodišti a ve třídách, byly položeny nové koberce, natřena okna a dveře, vybudována nová kuchyň v podzemních prostorách školy, která byla přesunuta z přízemí, také zde vznikla nová prádelna. Budova dostala novou fasádu a byl vyměněn plot před školou.
V prvním patře byla zbudována ředitelna, byla provedena výměna topných těles, sprcha byla přesunuta do prvního patra a na jejím místě bylo zbudováno WC pro zaměstnance. Proběhla rekonstrukce zahrady, kde byly zároveň instalovány nové prolézačky. Také byl zazděn boční vchod, který byl nahrazen oknem.

Za krátkého působení ředitelky Hlaváčkové proběhla výměna elektroinstalace a osvětlení v přízemí budovy.

Ředitelka Bílková zajistila rekonstrukci sociálního zařízení v dětských umývárnách a WC s položením nové dlažby, vybudování nové šatny pro třídu Sluníček, vybudování dopadových ploch na školní zahradě, obnovu pískovišť, včetně nového zakrytí. Byly položeny nové koberce ve třídách a vyměněny oboje vchodové dveře. Interiér školy byl barevně sladěn a doplněn prvky s logem školy. V roce 2011 byla pojmenována Mateřská škola Kytička.

Částečná výměna oken za plastová proběhla v létě 2013, ve stejném roce se také rekonstruovala vstupní chodba školy.

Za působení současné ředitelky se v roce 2013 v mateřské škole vyměnila okna ve třídách a šatně dětí, zrekonstruovala se vstupní chodba.
V létě roku 2014 se zrekonstruovala šatna třídy berušek (štuky, linoleum, nástěnky),  zrekonstruovala se ložnice dětí (vybourání nepotřebného skladu, nový strop, nová podlaha včetně linolea), novou podlahu dostala také šatna třídy sluníček. Během jara a léta roku 2015 prošla celá budova školy kompletní rekonstrukcí (zateplení budovy vně i uvnitř, byla zrekonstruovaná půda školy, byla vytvořena nová místnost pro individuální logopedickou péči. Během roku 2016 byl vyměněn plot a vstupní brána školy. Velkou rekonstrukcí prošla také zahrada školy, kde byl položen povrch s dopravním hřištěm a dalšími doplňky. Proběhla výměna zbývajících oken za nová. Ve stejném roce byly kompletně zrekonstruované podlahy ve třídách, a dokončena rekonstrukce půdních prostor. Na budovu školy byl z bezpečnostních důvodů instalován kamerový systém. V roce 2018 byly vyměněny okapy. Škola pro děti pořídila keramickou pec.

Bubova Mateřské školy si až do současnosti zachovala původní vzhled.