Režim dne

Dopolední integrovaný blok 6:30 – 12:30 hod.

6:30 – 10:00 hod.
Nabídka činností, spontánní, řízené, individuální, skupinové či společné hry, individuální rozvoj dítěte, tvořivé a estetické činnosti dětí, řízené tělovýchovné aktivity, komunitní kruh – přivítání dne, diskuze, realizace frontálních činností řízených pedagogem

9:00 – 9:30 hod.
hygiena, svačina

10:00 – 12:00 hod.
Pobyt venku

12:00 – 12:30 hod.
Hygiena, oběd

Odpolední integrovaný blok 12:30 – 16:00 hod.

12:30 – 13:00 hod.
Literární nebo hudební relaxační chvilka (je upřednostňována četba na pokračování)

13:00 – 14:30 hod.
Odpočinek dětí, při nespavém režimu klidové činnosti, příprava na školu, logopedie

14:30 – 16:00 hod.
Hygiena, svačina, spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti