Ekoškola v mateřské škole..

Novinky z Ekoškoly...

Již třetím rokem je MŠ Kytička zapojena do programu Ekoškola. Snažíme se o vstřícnější přístup dětí k přírodě. Vyvoláváme v nich touhu po pozorování a zlepšování svého okolí a prostředí ve kterém žijí a každý den se pohybují.

Letos jsme se rozhodli, že budeme společně eliminovat odpady a pečovat o blízké okolí naší MŠ.

Začali jsme výstavbou hmyzího domečku na naší zahrádce, na kterém se podílel celý kolektiv školky. Jeden hodný taťka nám domeček ze dřeva připravil a děti nanosily materiál z lesa. Poté ho sami nařezaly a naskládaly do domečku. Celá akce byla zpečetěna přestřižením pásky naší paní ředitelkou :) Vše za přítomnosti rodičů. Na této akci jsme rodičům i dětem odhalili ekomaskota Zdravínka, kterého si děti sami odhlasovaly a pí. uč. Vlastička ušila.

Jako druhý úkol jsme si vymysleli, že vyrobíme ze starých, již nepoužívaných triček tašky. Na vánočním jarmarku u KD Říp jsme pak tašky představili široké veřejnosti.

Návod na přípravu tašky : tašku otočíme naruby, sešijeme spodní díl (ten, kudy se do trika leze), pak už stačí protáhnout skrz rukávy libovolný pruh látky - jako ucho - a taška je na světě. Děti ještě tašky zdobily logem naší školy a pruhy na ucho pokreslily libovolnými vzory fixami na textil.

Tímto krokem jsme a když se přidáte i vy..tak budem blíže lepším a zodpovědnějším zítřkům pro naši planetu.