DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

chceme Vás seznámit s distanční výukou v naší mateřské škole. Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jsou jiné formy výuky znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace, momentálně by se to mohlo stát z důvodu epidemie Covid 19. Naše mateřská škola je povinna poskytnout v této krizové situaci vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti ve věku 5-7 let, které v září 2021 nastoupí do základní školy). Bude spuštěna tehdy, pokud do mateřské školy nebude moci přijít více než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká nebo bude MŠ uzavřena.

Na webových stránkách naší mateřské školy můžete najít, co s dětmi právě procvičujeme. Pro děti, které do mateřské školy nedocházejí, budou úkoly zasílány e-mailem. Pro tyto případy byla zřízena emailová adresa ms.lodenice@gmail.com, z které Vám paní učitelka bude zasílat úkoly pro Vaše děti. Zároveň Vás prosíme o zaslání vypracovaných úkolů zpět (stačí vyfotit mobilem a zaslat v příloze na již zmiňovaný e-mail), abychom měli zpětnou vazbu.

Pokud některý z rodičů nemá možnost tyto stránky přes internet sledovat, nahlásí tuto skutečnost co nejdříve paní učitelce ve třídě, kterou jeho dítě navštěvuje a bude zvolen jiný způsob předávání informací.

Velice děkujeme za spolupráci a doufáme, že toto nelehké období ve zdraví zvládneme.

Kolektiv MŠ Loděnice

 


V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

  • a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
  • b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat. 
Komentáře k článku

Článek zatím nikdo nekomentoval, buďte první!