Projekty

 

Poznáváme zdravý svět
Reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002222
je spolufinancován Evropskou unií.


Projektem Poznáváme zdravý svět přispívá Mateřská škola Noviny pod
Ralskem, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, k zajištění rovného
přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti
prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků,
vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních
metod výuky.

Soubory ke stažení