Kontaktní údaje Mateřské školy Tursko

   Zřizovatel školy: Obec Tursko, Čestmírovo náměstí  59

   Název školy: Mateřská škola Tursko, okres Praha západ

   Provoz mateřské školy: Mateřská škola s celodenním provozem 6:30 – 16:30

   Ředitelka mateřské školy: Jarmila Dalíková

   Adresa školy: Pražská 67, 25265 Tursko

   Webové stranky školy: www.webskoly.cz/mstursko

   Datová schránka: k5ek2uk

   Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing.Jaroslav Stuchlý

   Kontaktní údaje pověřence:  tel: +420 774 233 045, e-mail: jaroslav.stuchly@be-mi.cz

   E-mail školy: ms.tursko@centrum.cz

   IČO školy: 750 34 816

   Číslo účtu MŠ: 182048928/0300

   Číslo ředitele školy: 777 763 729

   Číslo telefonu na třídy: 777 637 393

   Číslo telefonu školní jídelny: 777 637 550

   Číslo telefonu hospodářky ŠJ: 732 515 608

   Počet pedagogických pracovníků školy: 6

   Počet provozních pracovníků školy: 5

   Počet dětí a skladba tříd: 2 třídy – věkově smíšené s kapacitou 44 dětí