Základní údaje o škole

Součástmi školy v Blažovicích jsou mateřská škola, základní škola, školní družina  a školní jídelna. 

Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola Blažovice, 
příspěvková organizace
Nádražní 7 
Blažovice 
664 08

IČ: 70998825

Datová schránka: 9dqmbje

Hlavní účet: 181810984/0300

Číslo účtu pro platby školného (platby akcí, kroužků, sešitů apod.):  284232208/0300

Číslo účtu ŠJ pro platby stravného:  280378074/0300

 

Ředitelka školy:

Mgr. Dana Otoupalová     tel.  739 029 216

                                           e-mail: reditel@skolablazovice.eu

Zástupkyně ředitelky pověřená vedením MŠ 

Marcela Lipenská           tel.: 739 369 352

                                         e-mail: skolkablazovice@seznam.cz