Mateřská škola - kontakty

Adresa MŠ      Nová 271, 664 08 Blažovice

číslo účtu pro platby školného:  284232208/0300

číslo účtu ŠJ pro platby stravného:  280378074/0300

Specifický symbol specifikuje, o jakou platbu se jedná:

  • 11 – školné MŠ
  • 22 –  akce MŠ

 

Zástupkyně ředitele pověřená vedením MŠ 

Marcela Lipenská           tel.: 739 369 352

                                         e-mail: skolkablazovice@seznam.cz

 

Oddělení Sovičky

Mgr. Martina Horáčková, Alena Bursáková         tel. 731 101 216

Oddělelní Berušky

Bc. Lenka Rybníkářová, Hana Sedláková           tel. 731 101 206 

Oddělení Včeličky

Bc.Marta Devetterová, Marie Přikryl                tel. 731 101 216  

Oddělení Motýlci

Marcela Lipenská, Tamara Kalábová                  tel. 731 101 206

 

asistent pedagoga

Anežka Daňková

Bc.Kateřina Šafrová

školní asistent

Mgr. Alexandra Kubalcová

 

školnice

Karla Kaletová

uklízečka

Milada Plevová