Provoz školy od 22.03.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovoluji si Vás informovat, že provoz školy a školského zařízení od 22. 03. 2021 až do odvolání zůstává ve stejném režimu jako doposud – distanční výuka pro všechny ročníky.

 

A zároveň posílám informaci od vedoucí školní jídelny paní Majerové: 

Výdej jídel je pouze z výdejního okénka v přízemí školní jídelny ZŠ V. Hejny, a to pro žáky od 12.30 do 14.00h po dobu distanční výuky. Výdej pro cizí strávníky je od 12.00 do 12.30h. Bezhotovostní zálohy-č.účtu 2800356872/2010,var.symbol rodné číslo strávníka.

 

Vytrvejme!

S pozdravem

Renata Jakubíková, ředitelka školy