Rozhodnutí o přijetí

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/ 2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje

žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole, Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod od školního roku 2020/ 2021 podané dne 03. 04. 2020 u dětí s těmito registračními čísly:

 

U41NA                           N17XC                           MJ3BB

IHVF6                            RL7YR                           0S2PQ

HSBM6                          7X1NC                           B3JBM

2QS0P                            N4U1A

TQJRE                           FPQBC

LRYR7                          DRHVX

1HLDF                           UP9A5

LX7A9                           FH6IV

RQTEJ                           H1LFD

SM6HB                          RVHXD

 

 

 

V Červeném Kostelci, Lhotě dne 06. 04. 2020

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy