UZAVŘENÍ ŠKOLY

 

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k situaci (Ministerstvo zdravotnictví svým  mimořádným opatřením ze dne 10. 03. 2020 zakázalo osobní přítomnost žáků a studentů ve školách a školských zařízeních při vzdělávání nebo studiu) přistupujeme ke vzdělávání na dálku.

My, učitelky a asistentky naší školy, pevně věříme, že všechno společně zvládneme. Rozložíme v čase objem a termíny plnění zadávaných úkolů, které budou uvedeny prostřednictvím dálkové komunikace – Elektronická žákovská knížka (menu „Výuka – Úkoly – Domácí úkoly“). Případné dotazy směřujte na třídní učitelky.

Na Vašich dětech nám opravdu záleží, proto Vás prosíme o jejich maximální podporu při domácím vzdělávání.

 

Přeji vám klid a pevné zdraví!

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy

 

 

 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ – doporučený postup, zdroj MPSV

 

Pokud budete mít zájem - stačí poslat žádost o vystavení tiskopisu na reditelstvi.zslhota@zsck.cz