Zápis do 1. ročníku - aktualizované informace

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE VE ŠKOLE

 

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 z 18.03.2020 proběhne pouze formální část zápisu do 1. ročníku 

                                                                       

v pátek 03. 04. 2020

v budově školy na adrese Bratří Čapků 138, Červený Kostelec 549 41

 

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A.  Dálkové předání žádosti o přijetí nebo o odklad prostřednictvím:

  • datové schránky (ID školy: aymmkjy)
  • emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
  • poštou na adresu školy
  • do poštovní schránky na budově školy

     

B.  Osobní předání žádosti o přijetí nebo o odklad s využitím E-rezervace

  • Zákonní zástupci, kteří přihlásili nebo přihlásí své dítě k povinné školní docházce elektronicky do 31. 03., budou mít žádost vytištěnou a připravenou k podpisu. Přijďte prosím ve Vámi zarezervovaném čase do školy (bez dítěte) žádost jen podepsat.

E-rezervace dostupná na webových stránkách školy www.skolalhota.cz v kategorii Zápis do 1. ročníku, v podkategorii E-rezervace.

   

C.  Osobní předání žádosti o přijetí nebo o odklad bez využití E rezervace

  • Zákonný zástupce předá vyplněnou žádost o přijetí nebo o odklad (bez dítěte) dne 03. 04. 2020 od 16,00 - 18,00 hod do 4.třídy v 1.patře ZŠ.

Formuláře žádosti jsou přístupné z www.skolalhota.cz  v kategorii Zápis do 1. ročníku, v podkategorii Formuláře ke stažení

 

Upozorňujeme, že v souladu s nařízením vlády ČR bude možný vstup do budovy pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest – rouška, respirátor, šála, šátek a vstup bude regulován jednotlivě s odstupem nejméně 2 metry.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Povinnost zapsat své dítě se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Povinná dokumentace:

                 1. občanský průkaz

                 2. rodný list dítěte   

                 3. doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, adopce, apod.)        

                 4. rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v minulém roce vydáno)

 

Počet žáků, které lze přijmout: 

Bude otevřena jedna třída s počtem max. 24 žáků-naplnění prostorové kapacity třídy. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 3. – 5. stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy. 

 

Kritéria přijetí:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu 
  2. Sourozenec, který je již žákem naší ZŠ
  3. V případě shodnosti, rozhodne los
  4. Další děti (nespádová oblast) do naplnění kapacity – rozhodovat bude los

 

Žádáte-li o odklad povinné školní docházky, potřebujete dvě doporučující posouzení:

                           1. z příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

                           2. od odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce bude zveřejněno na webové stránce školy www.skolalhota.cz a na dveřích hlavního vchodu budovy pod přidělenými registračními čísly.

 

V Červeném Kostelci, Lhotě 20.03.2020

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy