Informace k provozu od 04.01. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

posílám informace k provozu školy a školského zařízení (družina) v období 4. 1. - 8. 1. 2021. Na základě vládního rozhodnutí je povolena osobní přítomnost pouze žákům 1. a 2. ročníku - prezenční výuka (Vaše děti budou chodit do školy). Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku je povinná distanční výuka - vzdělávání na dálku (Vaše děti nebudou chodit do školy).

 

Informace k provozu v podmínkách naší školy:

 • Vstup do školy mají pouze žáci 1. a 2. ročníku, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, nikoliv doprovázející osoby.
 • Žáci 1. ročníku vstupují do budovy školy hlavním vchodem.
 • Žáci 2. ročníku vstupují do budovy školy zadním vchodem (branou školní zahrady).
 • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině. Z tohoto důvodu, prosíme, dejte dítěti každý den alespoň 2 roušky uložené v igelitovém sáčku.
 • Při hudební výchově je zakázán zpěv a při tělesné výchově sportovní činnosti.

 

Náboženství - 06.01. 2021 (středa)

 • T1                     11,25 – 12,20 hod. ve třídě (prezenčně) – katechetka B. Špuláková
 • T2                     11,25 – 12,20 hod. ve třídě (prezenčně) – katecheta Ing. A. Špulák
 • T3, T4 a T5       12,25 – 13,10 hod. (distančně – dálkově Skype) - katecheta Ing. A. Špulák

 

Informace k provozu v podmínkách naší školní družiny 

 • Ranní družina zajištěna v budově školy v prostorách jednotlivých tříd
 • Odpolední družina provoz v budově školní družiny

                      T1  Ilona Šoulová

                      T2  Mgr. Jana Morávková

 

Školní stravování

Žáci mají nárok na dotovaný oběd a v prostorách školní jídelny povinnost nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 • Výdej obědů:

                  pro 1. a 2. ročník beze změny dle rozvrhu vyučování (v jídelně)

                  pro cizí strávníky                       11:00-11:25 (výdejním okénkem do jídlonosiče)

                  pro žáky na distanční výuce      11:50-12:20 (výdejním okénkem do jídlonosiče)

                  pro žáky na distanční výuce      13:00-13:30 (výdejním okénkem do jídlonosiče)

 

 

ZMĚNY VYHRAZENY.

S dotazy se prosím obracejte na třídní učitelky a vychovatelku ŠD.

Společně jsme zvládli jaro a podzim…zvládneme i zimu! Děkujeme Vám za pohodovou spolupráci!

 

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy