Základní údaje o škole

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Stará Červená Voda, příspěvková organizace

Adresa: Stará Červená Voda 164, 790 53

Ředitelka: Mgr. Jitka Širůčková

Tel.: 584 443058

E-mail: reditel@skolascv.cz

Web: www.webskoly.cz/skolascv.cz

IČO: 70982538

DIČ: CZ 70982538

ID datové schránky: dgimhqs

REDIZO: 600150534

Datum zápisu školy do rejstříku škol: 1. 1. 2005

Zřizovatel: Obec Stará Červená Voda