Návštěva v ZŠ Supíkovice

Návštěva ZŠ Supíkovice

Žáci 5. ročníku se za pár měsíců budou rozhodovat, na které škole budou pokračovat v plnění povinné školní docházky. Rozhodování by jim měly ulehčit návštěvy okolních škol. Jako první jsme letos dostali pozvání od ZŠ Supíkovice. Děti si prohlédly celou školu, seznámily se s některými vyučujícími a na závěr si ve cvičné kuchyňce připravily ovocný pohár. Děkujeme ZŠ Supíkovice za příjemné dopoledne.