Historie školy

Budova školy ve staré Červené Vodě byla postavena roku 1875. Podle počtu žáků se výuka realizovala ve třech až šesti třídách. Po druhé světové válce se s příchodem českých osídlenců začalo ve škole vyučovat česky, žáci školu navštěvovali do 4.ročníku, poté dojížděli do školy ve Vidnavě.

V roce 1951 zde byla zřízena mateřská škola, v 60. letech proběhla rekonstrukce obou budov školy. V devadesátých letech byla zrušena mateřská škola v Nové Červené Vodě, děti byly přesunuty do budovy ve Staré Červené Vodě. V roce 1997 bylo rozhodnuto o sloučení základní a mateřské školy pod jedno vedení, v roce 2005 byla v ZŠ zavedena výuka i 5.ročníku. Takto funguje škola dodnes.