Projektový den v ŠD

Na domluveném místě na nás v den konání čekal pan revírník, který dětem vysvětlil význam lesa, funkce lesa, povídal o záchraně lesů v důsledku kůrovcové kalamity a pak provedl ukázku správného sázení stromků. Všechny děti si mohly a také zkusily alespoň jeden strom vysadit. Za odměnu si zahrály hru ve zdravém vzrostlém lese, kde pak následně probíhalo opékání špekáčků, po kterém si zkusily vyřešit test s lesní tématikou.

Pro žáky bylo velmi zajímavé a poučné zjištění, jak náročné je vydělávání peněz sázením stromků. V rámci finanční gramotnosti si starší žáci spočítali, kolik stromků je potřeba vysadit, aby se takto mohl člověk uživit. Kolik stromků by museli vysadit, aby si vydělali na vysněný mobil? Toto bylo nakonec hlavním bodem reflexe a i pedagogové si uvědomili, jak žákům chybí představa o hodnotě práce.