Školní družina

Školní družina

ŠD je rozdělena na 4 oddělení. Tři oddělení se nachází v pavilonu waldorfské větve a jedno oddělení v pavilonu větve základní. Všechna oddělení jsou společně navštěvována dětmi obou větví.

Provoz ŠD

Ranní družina:

Po - Pá: 6.30 - 8.00

Odpolední provoz (podle délky vyučování):

Po - Pá: 10.45 / 11.40 – 16.30

Personální obsazení

Bc. Daniela Bartošová – vedoucí vychovatelka

Helena Kremeňová

Bc. Nikol Malčíková

Petra Gaberová

Rozdělení oddělení

Helena KREMEŇOVÁ - 3.A, a 5.A

Bc. Daniela BARTOŠOVÁ - 4.A
Bc. Nikol MALČÍKOVÁ    - 1.A 
Petra GABEROVÁ            - 2.A, 5.A
 

Informace k platbě  za ŠD

Žáci přihlášení k docházce do ŠD hradí částku ve výši 120Kč/měsíc.

Informace pro rodiče:

Úhradu platby na období září – prosinec ve výši 480 Kč proveďte do konce měsíce září.

Úhradu platby na období leden – červen ve výši 720 Kč proveďte do konce měsíce ledna.

Další podrobnosti k platbě obsahuje řád ŠD.

Pravidla pro vyzvedávání dětí

Rodiče si mohou dítě z důvodu nenarušování činnosti ve školní družině vyzvedávat po obědě – dle ukončení výuky - v odděleních ŠD nebo VŽDY POUZE V CELOU HODINU ve 13.00, ve 14.00 a v 15.00 hod. Později neomezeně. V případě příznivého počasí upřednostňujeme pro zdravý vývoj vašich dětí prodloužený pobyt venku až do 16.00 hod. a to i mimo areál školy. Individuální domluva v rámci vyzvedávání dítěte je možná po domluvě s vychovatelkou daného oddělení.

Zájmové kroužky  a činnosti ŠD

Milí rodiče,

Vaše děti mohou využít čas strávený v družině k odpočívání, pohybu a hraní s kamarády, k tvoření a zábavám s paní vychovatelkou a také navštěvovat kroužky vedené vychovatelkami družiny, učiteli tělocviku  - 3. hodina tělocviku i externími lektory - muzikohraní, angličtina, hudební škola. A jaký je náš  den…?

Co děláme a kdy….

  • Na oběd chodíme podle koncových hodin. Cesta je to dlouhá, jídelna je v druhém pavilonu školy a tak nám to zabere trochu času i ubere trochu času pro jinou zábavu. Je to taková procházka tam a zase zpátky. Na oběd přes školu nedochází pouze jedno oddělení, které je u jídelny.
  • Po obědě odpočíváme, zklidníme své myšlenky, povídáme si ve společném kruhu,zpíváme, čteme si pohádky, příběhy, básničky, hádanky. Můžeme si lehnout na koberec nebo žíněnky, zachumlat se do deky a polštáře a uvolnit celé tělo nebo si potichoučku hrát.
  • Po pohádce už je nás slyšet více. A není se co divit, je nás plné oddělení. Bavíme se, hrajeme si a tvoříme pro radost. Inspirací k tvoření s paní vychovatelkou jsou roční období, ruční práce, malování, fantazii se meze nekladou.
  • Od 14 hodin využíváme příznivé počasí a chodíme ven, na procházky, na školní zahradu a hřiště. Běháme i neběháme, honíme se za míčem i bez míče, jezdíme na koloběžkách, hrajeme si s dětmi z jiných oddělení, lezeme po stromech a sedíme na stromech a zkrátka se hýbeme. V teplých měsících roku venku na dece ve stínu stromů také tvoříme.
  • Pokud prší, zůstáváme ve svém oddělení a pokračujeme v tom, co nás právě baví s kamarády nebo s paní vychovatelkou.
  • Kolem 15 hodin je odpolední svačinka – dáme si něco dobrého na zub.
  • Od 14 hodin začínají v družině kroužky vedené vychovatelkami. 
  • Děti, které kroužek nenavštěvují, jsou podle počasí -  buď venku na zahradě, ve svém oddělení nebo v jiném oddělení. Mohou využít také hernu k odpočívání a relaxaci.
  • Odpolední provoz družiny končí v 16.30 hodin. Ranní družina je od 6.30 hodin.

 

,,Hodina pohybu navíc".

Ve školním roce 2019 je škola zapojena do pokusného ověřování programu ,,Sportuj ve škole". Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho AŠSK z.s.. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1.-5. ročníku ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. ,,Sportuj ve škole" bude probíhat v rámci školní družiny 2 x týdně pro 1.-2. ročník  v pondělí od 12:45-13:30 pro 3.-5. třídu  v pátek od 12:45-13:30. Vedením těchto aktivit je pověřen Mgr. Libor Hořínek.

O tom, co vše se v družině děje, připravujeme celý rok povídání na webové stránky waldorfské školy a k tomu vždy také fotky z našich společných zážitků. Takže… pokud chcete trošku nakouknout pod naši pokličku, koukněte se právě tam a uvidíte sami…

                                                                                                              Přejí Vám všem hezké dny

                                                                                                              vychovatelky školní družiny

Kontakty

Školní družina Waldorfská větev: 724 044 450

Vedoucí školní družiny: 732 767 968 -  vedoucí vychovatelka p. Daniela Bartošová

 

Soubory ke stažení