Světová škola

Projekt Světová škola: Škola je zapojena do projektu Světová škola. Žáci pracují na zvolených tématech a připravují jednotlivé kroky celého projektu.

 

Významný úspěch školy.

                Naše škola se na začátku školního roku 2016/2017 přihlásila do projektu:  ,,Světová škola“.

V rámci projektu plnili žáci 8. tříd různé úkoly - např. sběr hraček pro postižené děti, organizování sběru potravin pro potravinovou banku, atd.

                V minulých dnech byli výsledky svého projektu obhajovat v Praze. Při obhajobě projektu, který zajišťuje MŠMT a Ministerstvo zahraničních věcí ČR, uspěli a patří tak mezi 6 škol z celé ČR. Pro školu tak získali oprávnění používat titul: ,,Světová škola“ s platností do 30. 6. 2019.

 

 ZŠ a WZŠ Ostrava-Poruba - Porubáci pomáhají, potravinami neplýtvají

Hlavním cílem bylo vysbírat potraviny pro Potravinovou banku. Žáci sepsali dopis na ministerstvo zemědělství, kde poukázali na problém s českým zákonem a uspořádali akci, kde sesbírali potraviny pro Potravinovou banku. Akce proběhla 27. dubna ve školní jídelně, kde byly připraveny sběrné koše. Zároveň si žáci připravili informační letáky a na akci všechny seznamovali s fakty ohledně plýtvání potravinami a o celoročním snažení žáků a cestě, na které se ke sbírce dostali. Pozváni byli rodiče žáků školy, učitelé i všichni spolužáci. Celkem se akce zúčastnilo zhruba 50 lidí, vybralo se přes 60 kg potravin. Pro školu školní tým uspořádal akci ke Dni Země, kde žáci školy plnili formou soutěže různé disciplíny. A tak členové školního týmu zábavnou formou předali své nabité vědomosti a zjištěné informace o plýtvání potravinami ostatním žákům školy.

Mgr. Kateřina Richterová

 

Sbírka pro Potravinovou banku

25. května 2017 od 15 do 17 hodin se pořádala v prostorách školní jídelny sbírka pro Potravinovou banku. Tuto sbírku pořádali žáci VIII.B, aby dokázali svým spolužákům a rodičům školy, že se občané Poruby nechovají k potravinám šetrně.

Účastníci akce měli možnost si prohlédnout plakáty, které žáci připravili a sdělili tím všem přítomným fakta ohledně nezodpovědného plýtvání potravin. Každý účastník byl vyzván, aby podpořil sbírku potravin. Sbírali se potraviny prošlé i čerstvé a dohromady jsme vybrali 65 kg potravin! Tyto potraviny byly určeny pro sociálně znevýhodněné občany ČR. Žákům VIII.B děkujeme za uvědomělý přístup a organizaci akce a děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli!

Mgr. Kateřina Richterová

Soubory ke stažení