Výchovný poradce

Mgr. Kubzová Jana

Konzultační hodiny pro rodiče jsou ve středu od 13:30 do 14:30.
Po telefonické domluvě je možno najít jiný termín mimo čtvrtek. Tel. škola 596 910 201 kl. 25; 731 767 916.

Pedagogicko – Psychologická poradna

17. listopadu 1123
Ostrava – Poruba
708 00
Tel: 596 916 375
596 923 289


Poradí vám, mimo jiné i o možnostech výběru dalších typů škol. Pomohou vašemu dítěti najít vhodný učební obor nebo střední školu.

KRAJSKÝ ÚŘAD

Moravskoslezský kraj
Odbor školství, mládeže a sportu
28. října 117
Ostrava 1
702 18
www.kr-moravskoslezsky.cz
Tel: 595 922 222(ústředna)
Najdete přehled všech typů škol.