Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Rada městského obvodu Poruba stanovila svým usnesením počet členů školských rad na 6.
Proběhly volby z řad zákonných zástupců žáků a v pedagogickém sboru školy, Rada městského obvodu Poruba provedla jmenování členů Školské rady.
Nové složení Školské rady Základní školy a waldorfské záklaní školy, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace:
za zřizovatele: Mgr. Tomáš Gurecký, Ing. Dalibor Holek
za zákonné zástupce žáků: Hořínková Martina, Martina Schönwälderová
za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Jana Bogdová, Mgr. Jiří Richter