Informace o zápisu a škole

 

Pro  školní rok 2019/2020 bude zápis do 1. třídy jen pro waldorfskou základní školu.

Pro základní školu zápis nebude, protože nebudeme otevírat 1. třídu viz.níže.

ADMINISTRATIVNÍ (FORMÁLNÍ) ZÁPIS:

Zákonný zástupce dítěte se dostaví ve vyhlášeném termínu 1. – 5. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 do školy (účast dítěte zde není potřebná).

Vyplní a odevzdá formuláře, které budou k dispozici u zápisu.

K administrativní části zápisu je potřeba přinést rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad školní docházky, budou kontaktovat přítomné pedagogy. K žádosti o odklad je potřeba potvrzení PPP nebo SPC a vyjádření dětského lékaře.

Z nabídnutých termínů si rodič vybere datum a hodinu, kdy se do školy dostaví i s dítětem k vlastnímu zápisu.

Více informací k zápisu najdete na odkazu: http://www.waldorfporuba.cz/r/aktuality/o-skole/zapis-do-1-tridy/ 

 

 

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba
 
zajišťuje výuku ve třídách ve školním roce 2018/2019

klasického základního školství                waldorfského školství

pro 6. - 9. ročník                                        pro 1. - 9. ročník.

  ve školním roce 2019/2020 budeme zajišťovat výuku ve třídách 

klasického základního školství                waldorfského školství

pro 7. - 9. ročník                                        pro 1. - 9. ročník.

Do základního školství již žáky na doplnění tříd nepřijímáme.

Waldorfské školství je kapacitně schopné přijímat žáky do všech  ročníků.

Součástí školy je školní družina i školní jídelna.