Informace o škole

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba
 
zajišťuje výuku ve třídách 

klasického základního školství                waldorfského školství

pro 5. - 9. ročník                                        pro 1. - 9. ročník.

Obě větve jsou kapacitně schopné přijímat žáky do všech výše uvedených ročníků.

Součástí školy je školní družina i školní jídelna.