Informace o zápisu a škole

 

Seznam přijímaných dětí do 1. třídy waldorfské větve pro školní rok 2018/2019

1

2

3

4

7

9

10

12

14

16

17

19

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

34

36

37

 

Seznam nepřijatých dětí:

5

6

13

15

18

24

Pro  školní rok 2018/2019 bude zápis do 1. třídy jen pro waldorfskou základní školu.

Pro základní školu zápis nebude, protože nebudeme otevírat 1. třídu viz.níže.

ADMINISTRATIVNÍ (FORMÁLNÍ) ZÁPIS:

Zákonný zástupce dítěte se dostaví ve vyhlášeném termínu 3. – 4. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 do školy (účast dítěte zde není potřebná).

Vyplní a odevzdá formuláře, které budou k dispozici u zápisu.

K administrativní části zápisu je potřeba přinést rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad školní docházky, budou kontaktovat přítomné pedagogy. K žádosti o odklad je potřeba potvrzení PPP nebo SPC a vyjádření dětského lékaře.

Z nabídnutých termínů si rodič vybere datum a hodinu, kdy se do školy dostaví i s dítětem k vlastnímu zápisu.

Více informací k zápisu najdete na odkazu: http://www.waldorfporuba.cz/r/aktuality/o-skole/zapis-do-1-tridy/ 

 

 

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba
 
zajišťuje výuku ve třídách ve školním roce 2017/2018

klasického základního školství                waldorfského školství

pro 5. - 9. ročník                                        pro 1. - 9. ročník.

  ve školním roce 2018/2019 budeme zajišťovat výuku ve třídách 

klasického základního školství                waldorfského školství

pro 6. - 9. ročník                                        pro 1. - 9. ročník.

Obě větve jsou kapacitně schopné přijímat žáky do všech výše uvedených ročníků.

Součástí školy je školní družina i školní jídelna.