Kontakty

Kontakty

Ředitel školy: Mgr. Beata Krejzová
Zástupce ředitele: Mgr. Libor Hořínek
  Ing. Šárka Hájková
Výchovný poradce: Mgr. Jana Kubzová
Školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lamaczová
   
Sekretariát: Lenka Kořínková
Ekonom: Jana Kolasová
ICT koordinátor: Michal Komenda
EVVO koordinátor: Mgr. Jana Bogdová
Datová schránka: q6dmqvm
Tel., fax: 596 910 201
Mobil: 737 715 950
Email školy:  zsstura@zsstura.cz
Školní jídelna: 596 914 319; 724 053 175
Školní družina: 732 767 968 (Bc. Bartošová)
  724 044 450