Školní jídelna

Školní jídelna je od 1.1.1993 součástí právního subjektu základní školy. Kuchyně byla v roce 1995 rekonstruována a částečně nově vybavená. 

Školní jídelna připravuje stravu od září 2013 pro tyto školy:
Základní školu a waldorfskou základní školu, Základní školu Dětská. 

Od září 2017 pro školy: Základní školu a waldorfskou základní školu, Základní školu Dětská a Střední odborná škola waldorfská, Ostrava.
V kuchyni je zaměstnáno celkem 10 pracovnic, které se snaží zdravě a chutně nakrmit naše jedlíky. 

Kontakty na jídelnu: 724 053 175, 596 914 319 od 6:00 do 15:00

www.strava.cz

zařízení číslo 4015

uživatel: prijmeni.jmeno (žáka, strávníka)

heslo: variabilní symbol žáka (evidenční číslo, které je přiděleno při zápisu do jídelny)

Přihlášky: v pracovní dny od 6:00 do 7:45 

Odhlášky: den předem do 14:00 na uvedených kontaktech a po víkendech nebo volných dnech od 6:00 do 7:45.

Vážení rodiče,
upozorňuji na výklad vyhlášky o školním stravování:
v případě, že dítě onemocní a má zaplaceny obědy
- první den nemoci dítěti náleží oběd za dotovanou cenu (25 -29 Kč dle příslušné kategorie)

1. kategorie  7-10 let........25Kč za oběd (55,-Kč je plná cena obědu)

2. kategorie  11-14 let......27Kč za oběd (57,-Kč je plná cena obědu)

3. kategorie   15 a více let...29,-Kč za oběd (59,-Kč je plná cena obědu)

Cizí strávníci 59,-Kč za oběd.


- další dny dítě na dotovanou cenu oběda nemá nárok.
Při odběru oběda m u s í být cena d o p l a c e n a do plné ceny (+ 30,-Kč k dané kategorii) za 1 oběd !!!!
Důležité:
Není-li oběd odhlášen m u s í vedoucí školní jídelny vyžadovat doplatek i když
n e b y l oběd o d e b r á n !!!

Doporučení:
při nemoci dítěte nezapomínejte odhlásit obědy!!! 

Jídelníček na další týden bývá umístěn na stránkách školy od středy.

Způsob placení obědů:

- hotově v kanceláři školní jídelny denně od 6:00 do 14:00

- příkazem z účtu strávníka na účet školy číslo: 1657743399/0800  variabilní symbol je evidenční číslo strávníka

- hotově na ZŠ Dětská poslední středu v měsíci od 7:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 ( změny na vývěsce školy).