Volné pracovní místo

Volné pracovní místo

 

Ředitel Základní školy a waldorfské základní školy, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,

vyhlašuje volné pracovní místa:

 

Druh práce:                                   1. učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů – Aj, Jč,Tv, Z, Ov, Vz, CH

Místo výkonu práce:                       třídy základní školy - Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-                                                                Poruba, na ulici L. Štúra 1085

Pracovní úvazek:                           100%, ( 22 hodin v 6. – 9. ročníku), je možno i zkrácené úvazky

Předpokládaný nástup:                  září 2018

 

Lhůta pro podání přihlášky:          možno ihned

Místo a způsob podání žádosti:     e-mailem na adresu: zsstura@zsstura.cz

 

Přihláška musí obsahovat:             jméno, příjmení, titul

                                                       datum a místo narození

                                                       státní příslušnost

                                                       místo trvalého pobytu, přechodného pobytu

                                                       druh práce, o kterou se ucházíte

                                                        kontaktní údaje - telefon. e-mail

                                                        datum, podpis

                                                        profesní životopis

                                                         motivační dopis

 

Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Matoušek ředitel školy, Mgr. Beata Krejzová zástupce ředitele

 

Ostrava-Poruba 21. 3 . 2017                                           Mgr. Aleš Matoušek  ředitel školy