Historie školy

Budováním Poruby je úzce spojena historie porubského školství. Rozšiřování bytové výstavby doprovázelo postupné otevírání základních škol.

V roce 1962 tak byla otevřena na ulici Ladova v pořadí již 8. základní škola v Porubě, později přejmenována na ZŠ Ludovíta Štúra. Zajišťovala docházku pro děti ze širokého okolí stadionu VOKD Poruba /3. stavebního obvodu/.

Ve více než padesátileté historii školy se vystřídala řada ředitelů, velké množství učitelů a zaměstnanců, kteří se vždy snažili vytvářet žákům co nejlepší podmínky pro výuku a pobyt ve škole. Každý zde zanechal kus své osobnosti, pomáhal vytvářet postavení školy v očích rodičovské veřejnosti.

Absolventi školy jistě zavzpomínají na své první pedagogy, na oblíbené i méně oblíbené předměty. Škola prošla ve svém vývoji různým zaměřením. Od pěveckých souborů, přes národopisný soubor Porubka, až po sportovní úspěchy žáků a činnost fotbalových tříd.

Škola byla mezi prvními ostravskými základními školami, kterým byla od 1.1.1993 přiznána právní subjektivita. V rámci subjektu se snažíme o postupnou modernizaci učeben školy a školní družiny, vylepšili jsme prostředí jídelny, tělocvičny, chodeb, přístavby keramiky a pozemků. Proběhla celková oprava střechy a úprava prostoru před hlavním vchodem do školy, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a všech sociálních zařízení. Současný stav školy odpovídá všem požadavkům moderní výuky. 8 odborných učeben, didaktická a počítačová technika i další vybavenost je na vysoké úrovni.

Poslední výraznou změnou v činnosti školy byl v dubnu 2014 příchod waldorfského školství z Ostravy do Poruby. Třídy WŠ se staly součástí jednoho subjektu se stávajícími třídami ZŠ. Tato skutečnost si vyžádala i změnu v názvu školy. Od 1.1. 2015 nese škola název: Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace.

Od 1.9. 2017 je na naší škole v pronájmu Střední odborná škola waldorfská Ostrava.