Úplata na měsíc březen 2021

Na základě přerušení provozu mateřské školy z důvodu nařízení MŠMT vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, kdy vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200
Úplata na měsíc březen 2021 bude  vrácena při vyúčtování za školní rok 2020/2021
Přeplatky za obědy budou rovněž vráceny při vyúčtování koncem školního roku 2020/2021