Informace k provozu školy od 4.1.2021

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

rozhodnutím vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 bude odpondělí 4. 1. 2021 umožněna výuka ve škole pouze žákům 1. a 2. tříd.

Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu, v běžném provozu bude také školní družina a školní jídelna.

Na provoz školy se i nadále vztahuje manuál k provozu škol vydaný MŠMT, povinnost nosit ochranu úst a nosu ve všech prostorách, nadále je doporučena zvýšená nutnost dezinfekcečasté větrání a také jedoporučen častější pobyt venku (z uvedených důvodů prosím dávejte dětem do školy teplé oblečení a vhodnou venkovní obuv dle aktuálního počasí).

 

V ostatních ročnících bude probíhat výuka distančním způsobem

▪ distanční vzdělávání je pro všechny žáky 3. – 5. ročníku povinné

▪ neúčast na vzdělávání musí být vždy řádně omluvena

▪ detailní informace obdrží každý žák prostřednictvím své třídní učitelky.

Školní jídelna: 

Ve školní jídelně se od 4. 1. 2021 budou moci stravovat (= sedět v jídelně u stolu a obědvat) pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní si mohou odnést oběd ve vlastním jídlonosiči a konzumovat jej např. doma.

Obědy budou plošně odhlášeny pro žáky 3. – 5. ročníků. Rodiče žáků, které budou mít zájem, si musí oběd individuálně přihlásit na telefonním čísle 773 836650.  Veškeré změny, přihlášky/odhlášky na následující den, se musí z provozních důvodů (objednání surovin) provést do 12:00 hodin.

Děkuji všem za pochopení a spolupráci.                                 Mgr. R. Jašontková, ŘŠ