Pokyny MŠMT k provozu škol platné od 25.10.2021

Pokyny MŠMT platné od 25.10.2021

 

- žáci ZŠ nemusí nosit ochranný prostředek úst a nosu při vzdělávání, pokud sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni

- ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek úst a nosu

 

- zaměstnanci musí nosit ochranu úst a nosu  na pracovišti s výjimkou doby, kdy vykonávají činnost bez přítomnosti jiné osoby

 

- pedagogičtí pracovníci, kteří jsou očkovaní, nemusejí v době výuky nosit ochranný prostředek úst a nosu

 

- pedagogičtí pracovníci, kteří očkovaní nejsou, jsou povinni nosit ochranný prostředek úst a nosu ( respirátor ) i při samotném poskytování vzdělávání s výjimkou tělocviku, zpěvu a hry na hudební nástroj při dodržení vzdálenosti alespoň 1,5 m od ostatních