ANKETA

Country bál 12. 4. 2019

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace

 

je málotřídní škola s výukou 1. - 5. postupného ročníku s proměnlivým počtem žáků, který činí v průměru 24 žáků. V letech, kdy tento počet klesne pod zákonem stanovenou hranici, má škola zřizovatelem udělovanou výjimku. Škola vstoupila do právní subjektivity 1. ledna 2003. Ředitel Mgr. Mojmír Ševčík

Žáci jsou pravidelně vyučováni ve dvou třídách:

I. třída: 1., 2. a 3. ročník - třídní učitel Mgr. Mojmír Ševčík

II. třída: 4. a 5. ročník - třídní učitelka Mgr. Blanka Hofmannová

Od školního roku 2017/2018 jsou žáci vyučováni oficiálně v jedné třídě, ale na stěžejní předměty (ČJ, Ma, Aj) jsou děleni na dvě skupiny.

Další vyučující:

Bc. Bohdana Krzystková – Ma, Aj

Školní družina:

Součástí školy je školní družina. Jedno oddělení školní družiny navštěvuje průměrně 20 žáků. Vychovatelkou je Dana Pilíšková.

Školní jídelna:

Stravování žáků ZŠ a dětí MŠ je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí základní školy. Kuchařka Petra Lattenbergová a vedoucí Blanka Ryšánková. Jídelna poskytuje stravování i pro cizí strávníky jako doplňkovou činnost. Jídelna je příležitostně pronajímána pro veřejnost.

Mateřská škola:

Součástí školy se stala sloučením od 1. srpna 2001. Kapacita 24 dětí je plně naplněna. Učitelky jsou Barbora Zemanová a Sylva Saligerová.

Vzdělávací program:

V 1. - 5. ročníku se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro ZV. Mateřská škola má vlastní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola má svůj vlastní vzdělávací program.

Zájmové útvary:

Na škole pracuje výtvarný a dramatický kroužek vedený Mgr. B. Hofmannovou.

Náprava řeči:

Na škole probíhá podle potřeby náprava řeči (ILP) pod vedením vyškoleného pedagoga Mgr. B. Hofmanové.

Úklid a údržba budovy a zařízení:

Správu, údržbu a úklid školy zajišťuje Dana Pilíšková společně s uklizečkou Alenou Sauerovou.

Tělocvična:

Tělocvična je součástí budovy školy, ale její správu vykonává obec Skorošice. Škola tělocvičnu využívá bezplatně. Součástí tělocvičny je i posilovna.