Jak to u nás vypadá

Naše základní škola je velmi dobře vybavena materiálně vybavena. Minulý rok proběhla kompletní rekonstrukce tělocvičny i venkovního hřiště. Většina učeben je vybavena interaktivní tabulí i televizorem.  Kromě čtyř počítačových učeben máme také speciálně vybavenou třídu pro jazykové vzdělávání a školní knihovnu.